145

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วง5โมงไปปากนํ้ารอรถนานมาก มีแต่รถเสริมบางที ไม่เข้าใจการจัดรถ 4ชั่วโมงก็จะได้ไปปากนํ้า เสียเงินซื้อตั๋วเดือน แต่เป็นแบบนี้ แย่มาก