จากอุดมสุข ไปตึกวิทยาศาสตร์ คลอง5

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอุดมสุขไปตึกวิทยาศาสตร์คลอง5 แบบไวที่สุด หรือแบบถูกที่สุดก็ได้