จากพระประแดงไปตึกบางนาTower

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามเส้นทางรถจากพระประแดงไปตึกบางนาTower ต้องไปสายอะไรบ้างคะ