ชื่นชมบริการสาย 26 2-70145 วันที่ 23 สิงหาคม 2562เวลา 12.58 บีทีเอสหมอชิตไปลงแฟชั่น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชมบริการสาย 26 2-70145 วันที่ 23 สิงหาคม 2562เวลา 12.58 บีทีเอสหมอชิตไปลงแฟชั่น โดยที่พนักงานขับรถได้ยิ้มแย้มทักทายผู้โดยสาร มารยาทการขับดี ใช้ความเร็วได้เหมาะสมกับสภาพการจราจร พนักงานเก็บค่าโดยสารก็ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาดี จึงฝากให้นำข้อความให้กำลังใจนี้ไปมอบพนักงานทั้งสองท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าทีต่อไปครับ