รถเมล์ 145 ไปเติมแต่ก๊าซไม่ยอมเข้าไปส่งคนที่ป้ายสุดท้ายศิวะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 145 ไปเติมแต่ก๊าซไม่ยอมเข้าไปส่งคนที่ป้ายสุดท้ายศิวะ แทบจะทุกคัน ขึ้น145 ทุกวันไม่มีคันไหมไปส่งจนสุดท้ายสักคันไล่คนลงปากน้ำ บอกจะไปเติมแต่ก๊าซเห็นแก่ตัว ขี้เกียจทั้งๆที่ค่ารถเมล์ก็แพงยังต้องนั่งไปอีกต่ออีก คนขับ145 ขี้เกียจเห็นแก่ตัว