รอรถนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ.79 จากอู่บรมฯช่วงเช้า เข้าสาย 2 ทุกครั้ง รอนานมาก ทั้งๆที่อู่อยู่ไม่ไกล มีการตรวจสอบ GPS เส้นทางการเดืนรถมั้ย ปรับปรุงด่วนค่ะ