ร้องเรียนรถ510 ไม่จอดรับ นศ ช่วงเช้าทำให้มีโอกาสไปเรียนไม่ทัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาช่วงเช้า6.30-6.40 น. มีรถ510สองคันผ่านไป ไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งสองคันทั้งๆที่ผู้โดยสารบนรถมีจำนวนไม่มาก อีกทั้งเป็นเวลาช่วงเช้าทั้งคนที่ไปทำงาน ไปเรียนที่มธ กรณีแบบนี้อาจจะทำให้นักศึกษาไปเรียนสาย และคนไปทำงานไปไม่ทัน ซึ่งในกรณีนี้หากเป็นการขึ้นรถโดยสารในระยะทางที่ใกล้ อาจจะสามารถใช้รถโดยสารสายอื่นทดแทนได้ แต่ในกรณีของคนที่ต้องคลองหลวง ไปธรรมศาสตร์ 510เป็นรถเมล์สายหลักของนักศึกษาที่ไปเรียน บ่อยครั้งที่ต้องไปเรียนสายเพราะรถเมล์ไม่จอดที่ป้ายอยากให้แก้ปัญหาและคำนึกถึงนักเรียนนักศึกษาที่จำเป็นต้องไปเรียนด้วยค่ะ ปล.510บางคันเท่านั้นไม่ได้เหมารวม510ทุกคันมีหลายคันบริการดีมากๆ ขอบคุณค่ะ