รถขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
82 รอบสองทุ่มวันนี้ไม่มีรถเลยเหรอคะ รอนานมากเลย รอมาเกินครึ่งชม.แล้วค่ะ