ร้องเรียนรถเมลล์ สาย 511 ขี้เกียจรับผู้โดยสารโบกไม่จอด และช่วงเย็นจัดแต่รถทางด่วนเหมือนขี้เกียจ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนรถเมลล์ สาย 511 ขี้เกียจรับผู้โดยสารทั้งๆที่ยืนโบกตั้งแจ่ไกลๆ ยังม่โบกมือบ่ายๆให้อีก รู้บางไหมคนรอรถกว่าจะมา ช่วงเย็นจัดแต่รถทางด่วนเหมือนขี้เกียจ ช่วง 5 โมงเย็นรถวิางทางด่วน ติดกันสองสามคัน