สาย 93 โบกแล้วไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 07.12 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2562 รถเมล์สาย 93 โบกแล้วไม่จอดป้ายหน้าเซอเคิลคอนโดมิเนียม ถนนเพชรบุรี รบกวนช่วยตักเตือนผู้ขับรถประจำทางด้วยค่ะ