ร้องเรียน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถเมล์ 511 ไม่เข้าป้าย เป็นแบบนี้ตลอด ไม่เคยปรับปรุง ถ้ารู้ชื่อ รู้เบอร์มือถือคนขับ จะไม่มาพิมพ์ในนี้เด็ดขาด สาบาน! จะโทรไปเองเลย แล้ว องค์กรก็ชอบรับคนแบบนี้เข้ามาทำงาน สรุปว่าคนแบบนี้คงมีเต็มองค์กร มันถึงไม่พัฒนา