เพิ่มจำนวนรถสาย 166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัญหา 1. ความถี่จำนวนเที่ยววิ่งน้อยเกินไป ในช่วงเวลา 6.00_9.00 น.เพราะคนอกกทำงาน 2. เวลาที่นั่งรอ 1 ชม. 10 นาที รถยังไม่มาเลยครับ 3. ไม่ช่วยแก้ปัญหารถติดให้กับสังคมแทนที่รถคิดน้อลง(ทำให้คนใช้รถส่วนตัวมากขึ้น) 4. ลงมาดูหน้างานหน่อยครับ