รถเมล์สาย 71 ยังเปิดให้บริการอยู่หรือไม่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์มาตั้งแต่เวลา 21.00 จนกระทั่งเวลา 21.45 รถเมล์สาย71 ก็ยังไม่มา