รถ 29 (สีแดง)เลข150343 ไม่จอดให้ลง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลาประมาน16.25นาที รถเมล์29(สีแดง)เลข150343ไม่ยอมจอดให้ลงที่ป้ายเมืองเอกทั้งที่ได้กดกริ่งแล้วกระเป้ารถเมล์ได้บอกคนขับแล้วว่ามีคนลงคนขับหันมามองแต่ก็ไม่ยอมจอดสุดท้ายจึงต้องลงป้ายถัดไปแล้วนั่งวินย้อนกลับไปที่ป้ายเมืองเอก อยากให้ช่วยปรับปรุงการบริการด้วย