36ก ขาดระยะที่เสาวรีย์ ช่วงเวลา 6.00 - 6.45 น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนผู้บริหารการเดินรถช่วยแก้ไขปัญหาด้วยค่ะ ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน ไปทำงานไม่ทันเพราะรถขาดช่วงค่ะ ขอความกรุณาแก้ไขด้วยค่ะ ขาดระยะตลอดเลยช่วงนี้ เข้าใจว่ารถติดเนื่องจากทำรถไฟฟ้าแต่มันก็ต้องแก้ไขค่ะ