สาย 168 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
29/7/62 เวลา 16.45 สาย 168 ทะเบียนรถ 16-2102 ป้ายแยกลำสาลี (รามคำแหง 58/3) โบกแล้วไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับออกเลนขวา คนขับพฤติกรรมไม่สนใจดูผู้โดยสารที่ป้ายว่าโบกรถหรือไม่