การปล่อยรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 142 ปล่อยรถขาดช่วงนานมาก รอเป็นชั่วโมง