สอบถามราคา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวรสอบถามค่ะถ้าหากว่าเราซื้อตั๋วรายเดือนล่วงหน้าไปถึงสิ้นปีนี้คือเดือน ธ.ค.62 แต่ซื้อก่อนที่จะปรับขึ้นราคาในวันที่ 1 ส.ค.นี้ ตั๋วจะสามารถใช้ได้ปกติหรือไม่ค่ะ