ข้อมูลที่แสดงบนจอแสดงข้อมูลรถเมล์ผิด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ข้อมูลบนจอแสดงข้อมูลผิด ในรถสายที่วิ่งเส้นถนนพหลโยธิน ช่วงป้ายจากสะพานใหม่ ไป บิ๊กซี ชื่อตลาดไทยณรงค์ ไม่ใช่ ตลาดไชยณรงค์ แก้ไขด้วย อายชาวบ้านเขา