สาย 191 รอรถ ชม. ครึ่ง ยังไม่มา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 191 ทำไมรถไม่ตรงเวลาเลย บางทีรอเป็น ชม. หรือ สอง ชม. ก็มี