ปล่อยรถช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถสาย 62 ขาไปอนุสาวรีย์ มาเกือบจะ 2 ชั่วโมงแล้วดูใน gps เหมือนมีรถกำลังจะออก แต่ก็วิ่งออกนอกเส้นทาง และรถที่มาจากอนุสาวรีย์ ผ่านมา 7 คันแล้ว คืออะไรช่วยให้ความกระจ่างด้วย