สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เลขที่ประกาศ: 
1-30 มิถุนายน 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
Tuesday, July 2, 2019