สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เลขที่ประกาศ: 
1-31 พฤษภาคม 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
Friday, June 7, 2019