ชมเชยการปฏิบัติงาน พกส. รถ ปอ.145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พกส.ชาย อายุประมาณ 25-30 ไม่ทราบชื่อ หมายเลขข้างรถ 3-70471 ทะเบียนรถ 16-1924 พูดจาสุภาพ แต่งกายสุภาพ และคอยบอกเส้นทางตลอดโดยไม่ต้องร้องขอ