สาย168 สวนสยาม-อนุสาวรีย์ รถน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลาช่วงเช้า7โมง สาย168 จากอู่สวนสยามไปอนุสาวรีย์ รอนานมาก ไม่ทราบว่ารถไม่มีหรอค่ะ ช่วงเช้าเป็นเวลาเร่งด่วนก็ควรปล่อยรถให้เร็วๆไม่ใช่ให้ผู้โดยสารยืนรอเป็นชม. เพราะรีบไปทำงาน พอมาบางทีโบกก็ไม่จอดขับอยู่เลนขวา ทำไมไม่เข้าป้ายเวลาผู้โดยสารโบกรถ อยากให้จัดเวลาเดินรถสาย168จากอู่สวนสยามไปอนุสาวรีย์เวลาเร่งด่วนด้วย ไม่ทราบการปล่อยรถยังงัยถึงได้ขาดระยะยาวนานเกินไป หวังว่าจะจัดการปล่อยรถสาย168ให้นะคะ