สาย 49

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หมายเลขข้างรถ 8-55057 ทะเบียน 12-5373 เวลาประมาณ 18.00 น. เลขที่ตั๋ว 4415742 แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร เล่นโทรศัพท์ขณะปฏิบัติงาน ไม่ดูแลความปลอดภัยขณะที่ผู้โดยสารขึ้นรถประจำทาง