รถ สาย136ไม่จอดรับผู้โดนสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ครีมแดง สาย 136 หมายเลข 48-0244 จอดไม่ตรงป้ายพอผู้โดนสารวิ่งไปขึ้นบริเวณที่จอดปรากฏว่ารถออกไม่รอรับผู้โดนสาร คืออะไรครับจะจอดตรงป้ายเฉพาะมีเจ้าหน้าที่ตรวจใช่ไหมครับ เหตุเกิดบริเวรสน.สถทธิสารครับ เวลา8:05น. รบกวนว่ากล่าวตักเตื่อนด้วยนะครับสายนี้เป็นหลายครั้งละครับ