ร้องเรียน ปอ.515

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปรับอากาศสาย515 ไม่ทราบหมายเลขรถ วิ่งผ่านหน้าหมู่บ้านทิมเรืองเวศน์(พระปิ่น2) ไม่รับผูโดยสาร วิ่งผ่านเวลาประมาณ 19:40 ทั้งๆที่สังเกตุสายตาของพนักงานขับรถแล้วก็มองมาที่ป้ายแต่วิ่งผ่านไปไม่จอด ทั้งๆที่ผู้โดยสารพยายามเรียกแต่ไกลแล้ว