ทำไมค่าโดยสารไม่เท่ากันคะ?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติก่อนขึ้นราคาค่าโดยสารสาย 76 ไป-กลับ ราคาเท่ากัน แต่พอขึ้นราคาแล้ว ค่าโดยสารไป-กลับ เส้นทางเดิมถึงไม่เท่ากันคะ (รถปรับอากาศสีขาวค่ะ)