ขอชมเชยการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชย พนง ขับรถสาย 207 ขสมก ค่ะ ชื่อคุณวรเดช ถนอมพลกรัง ขับรถดีมีมารยาทมากค่ะ น่าชื่นชม นั้งมาหลายครั้งแล้ว ขสมก น่าจะฝึกอบรม พนง ทุกๆท่านให้เหมือนคุณวรเดชนะค่ะ ขอชื่นชมจริงๆ