ปรับปรุง การแนะนำเส้นทางรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตามที่ การให้บริการรถเมล์ มีตัววิ่งที่หน้าจอ แนะนำเส้นทางการใช้บริการ ขอให้ปรับปรุง ตรวจสอบ การแปล เส้นทางรถเมล์ ให้ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น สาย 509 ตั้งแต่ป้าย ทำเนียบรัฐบาล ถึง ป้ายวัดราชนัดดา ป้าย องค์การสหประชาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษ ongran sahaprachachai ผู้โดยสารต่างประเทศ จะทราบไหมเอ่ย น่าจะเป็น UN มากว่า สาย 503 ตรงป้าย สน. พญาไท ภาษอังกฤษ เป็น Samutsakon มั้ง (เพี้ยนมากๆ) สาย 516 แถวๆ ถนนกาญจนภิเษก บางป้าย แจ้ง คำว่า ตรงข้าม trongkam แทนที่ จะเป็น opp. ควรทำการตรวจสอบและปรับปรุง ภาษาอังกฤษ ทุกเส้นทางให้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะ