ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย36 รถยูโรสีส้ม ทะเบียน 12-5372 ป้ายรถไฟฟ้าพญาไท ขาเข้า อนุสาวรีย์ เวลา 14.52 โบกแล้วขับผ่าน ไม่รับผู้โดยสาร