รถเมล์สาย21 รถปรับอากาศสีฟ้ากับสีส้ม คิดค่าโดยสายไม่เท่ากันหรอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตอนเที่ยงขึ้นจากป้ายบางปะแก้วด้วยรถปรับอากาศสาย 21 สีส้ม ไปลงป้ายตรงเสือป่า 15.00 บาท แต่ขากลับมาขึ้นรถที่ป้ายแยกวัดตึกด้วยรถปรับอากาศสาย21 สีฟ้า ไปลงบางปะแก้ว ทำไมถึงคิดค่าโดยสาย 20.00 บาท อยากทราบว่ามันต่างกันยังไง จะได้จำไว้