ชมเชยพนักงานขับรถและเก็บเงิน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ได้นั่งรถประจำทางสาย 204 ปลายทางเยาวราช พนักงานขับรถชื่อ บุญชิด บุญประคอง ขับรถได้นิ่มนวลและปลอดภัยโดยมีพนักงานเก็บเงินคอยประสานงานแจ้งการขึ้น-ลง ของผ็โดยสารให้ขึ้น-ลงได้อย่างปลอดภัย จขอชมเชยในการทำหน้าที่ของพนักงานทั้งสอง ปล. ผู้โดยสารไม่ได้เป็นญาติกับพนักงานขับรถแต่นามสกุลเดียวกันโดยบังเอิญ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9850-7388