อยากให้เพิ่มสายรถเมล์วิ่งเข้า คลองสาม เส้นคลองหลวง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้เพิ่มสายรถเมล์วิ่งเข้า คลองสาม เส้นคลองหลวง ปทุมธานี(ไม่แน่ใจว่าต้องแจ้งกับหน่วยงานไหน) เนื่องจาก ในปัจจุบันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นที่ แถว คลอง 3 เส้นคลองหลวงเยอะมาก ทำให้มีจำนวนประชากรที่อาศัยในระแวกนั้นเป็น แสนคน แต่มีรถวิ่งเข้าคลอง 3 เพียงสายเดียว คือ สาย 187 ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงอยากให้ช่วยพิจารณาเพิ่มสายรถเมล์ในเรื่องนี้ด้วยค่ะ