จากท่ารถสาย 123 ที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จะไปวัดสว่างอารมณ์ได้ด้วยวิธีใดบ้าง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากท่ารถสาย 123 ที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จะไปวัดสว่างอารมณ์ได้ด้วยวิธีใดบ้าง