ประกาศราคากลางขายอะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู

วันที่ประกาศ: 
10/05/2019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
ราคากลาง: 
56,512.00 บาท