จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี

วันที่ประกาศ: 
13/05/2019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
1,482,000.00 บาท