ไปวัดสารอด

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
นั่งปอ 60 จากมีนบุรี ไปลงป้ายใหน ? เพื่อต่อ ปอ 140 ไปวัดสารอดครับ