ขึ้นค่าโดยสารโหด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถใหม่ สาย 23 จากเดิมนั่ง กิ่งเพชร นางเลิ้ง 11 เป็น 15 ยังพอทน แต่ จากกิ่งเพชร เทเวศร์ 11 เป็น 20 ......บ้าไปแล้ว