เรื่อง อัตราค่าโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ สาย R26E_อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-รพ.จักรีนฤเบศฯ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ราคาค่าโดยสาร รถปรับอากาศ ที่ได้แจ้งตามหัวเรื่อง จาก ประชาชน และบุคคลทั่วไป ที่ใช้บริการ มีข้อสงสัย เกี่ยวกับ ราคาค่าโดยสาร และ อัตราค่าโดยสาร มีความเที่ยงธรรม และยุติธรรมกับ ชาวบ้านผู้ใช้บริการไหม กรณีรถโดยสารที่วิ่งร่วมในสายนี้ ได้แก่ รถเมย์ร่วม สาย 132,133 คิดอัตราค่าโดยสาร สาย 132 ต้นสาย ใต้สะพานพระโขนง - กม.7บางนา-ตราด(โลตัส กม.7) คิดค่าโดยสาร 9 บาท และ เมื่อเริ่มต้น จาก กม.7 -สุดสาย คือ เคหะฯบางพลี คิดตามระยะทาง สาย 133 ต้นสาย โขนง(กล้วยน้ำไท)-กม.7บางนา-ตราด(โลตัส กม.7) คิดค่าโดยสาร 9 บาท และ เมื่อเริ่มต้น จาก กม.7 - สุดสาย คือ เคหะฯบางพลี คิดตามระยะทาง ตัวอย่าง ต้นทาง กม.7-มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ค่าโดยสาร 8 บาท ___________________________________________________________________ โดยในวันที่ 22-4-2562 รถเมย์ร่วม สาย 132,133 จะมีการเก็บค่าโดยสาย 10 บาท(ตลอดเส้นทาง) ___________________________________________________________________ ส่วนในข้อสงสัย และไม่มีความยุติธรรมกับชาวบ้านผู้ใช้บริการ รถปรับอากาศสาย R26E มีดังนี้ ต้นทาง อนุสาวรีย์ชัยสรภูมิ -ปลายทาง โรงพยาบาลจักรีนฤเบศฯ ราคา ค่าโดยสาย คิดต้นทาง - ปลายทาง = 25 บาท เน้นย้ำ ราคา ตลอดเส้นทาง 25 บาท แต่ การคิดค่าโดยสาร ระหว่างทาง และประชาชนขึ้น(ต้นทาง) ตามจุดต่างๆ ไม่มีความยุติธรรม ____________________________________________________________________ รถเมย์สาย_R26E ตอนเริ่มเปิดให้บบริการ คิดค่าโดยสาร 20 บาท(ตลอดเส้นทาง) เมื่อประชาชนใช้บริการและให้ความสนใจมากขึ้น ____________________________________________________________________ รถเมย์สาย R26E จึงทำการปรับเปลี่ยน ราคา ค่าโดยสารใหม่ แต่การคิดค่าโดยสาร จากต้นทาง ถึง ปลายทาง ค่าโดยสาร อัตราเต็มที่ คือ 25 บาท เมื่อนำมาพิจารณากับ อัตราค่าโดยสารที่ประชาชน ขึ้นจากต้นทางจากจุดต่างๆ ทำไม ไม่มีความยุติธรรม และ เป็นการเอาเปรียบประชาชน ประชาชนผู้ใช้บริการในเส้นทางนี้ ส่วนมาก เป็นผู้ใช้แรงงานในโรรงงาน และในส่วนงานบริการ ต่างๆ และผู้มีอายุ _____________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง_ซอยอนามัย(ถนนศรีนครินทร์) ต้นทางนี้ ห่างกับป้าย ฟอร์จูน ระยะทาง 1-2 ป้ายรถเมล์ ไม่ไกลกัน ปลายทาง_มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ค่าโดยสาร 21 บาท ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ทำไม????????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ ______________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง_ป้ายธนาคารกรุงไทย(ถนน ศรีนครินทร์) ปลายทาง_มิตตซูฯ(ถนน บางนา-ตราด) ค่าโดยสาร 23 บาท ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ทำไม???????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ ______________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง ซีคอนฯ(ศรีนครินทร์) ปลายทาง_มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ค่าโดยสาร 21 บาท ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ทำไม???????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ ______________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง ฟอจูนฯ(ศรีนครินทร์) ปลายทาง_บางโฉลง ค่าโดยสาร 21 บาท ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ทำไม???????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ _______________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง โรงแรมโนโวเทลฯ(ศรีนครินทร์) ปลายทาง_มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(ถนน บางนา-ตราด) ค่าโดยสาร 21 บาท ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ทำไม???????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ ______________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง กม.7(โลตัส ถนนบางนา-ตราด) ปลายทาง_มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(ถนน บางนา-ตราด) ค่าโดยสาร 19 บาท ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ทำไม???????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ ______________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง กม.7(โลตัส ถนนบางนา-ตราด) ปลายทาง_สะพานโอ่งแตก(ถนน บางนา-ตราด กม.18) ค่าโดยสาร 19 บาท ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ทำไม???????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ ______________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง ป้ายโชว์รูมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน(ถนนบางนา-ตราด กม.4) ใกล้กับ ป้าย โรงแรมโนโวเทลฯ(ถนน ศรีนครินทร์) ปลายทาง_มิซซูฯ(ถนน บางนา-ตราด) ค่าโดยสาร 23 บาท ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ทำไม???????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ ______________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง สะพานโอ่งแตก(ถนนบางนา-ตราด) ปลายทาง_,โรงพยาบาลบางนา 2 ค่าโดยสาร 15 บาท ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ทำไม???????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ ______________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง กม.7, กม.8(ถนนบางนา-ตราด) ปลายทาง_เคหะฯบางพลี ค่าโดยสาร 15 บาท ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ทำไม???????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ _______________________________________________________________________ เหตุการณ์จริง 1.ต้นทาง เคหะฯบางพลี ปลายทาง_ซีคอน ปลายทาง_ซอย อนามัย ปลายทาง_ฟอจูนฯ(ถนนศรีนครินทร์) ค่าโดยสาร 25 บาท เน้นย้ำ ค่าโดยสาร คิด 25 บาท (เท่ากับ คิดค่าโดยสาร จนถึงปลายทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ถูกต้อง และยุติธรรม กับประชาชน แล้วหรือ?????????? ทำไม????????? ค่าโดยสารต้นทาง-ปลายทาง 25 บาท ระยะทาง กว่าจะถึง ปลายทาง คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เหลืออีก กี่ กิโลเมตร???????? ทำไม?????????? จึงคิดค่าโดยสาร เต็มอัตรา 25 บาท ทำไม???????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ _______________________________________________________________________ จากเหตุการณ์ทีเกิดขึ้น และอัตราการเก็บค่าโดยสาร รถปรับอากาศ สาย R26E ท่านผู้ประกอบการนี้ คิดอัตราอย่างไร ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ต้นทาง แต่ละจุด ระยะทางไม่มีความแตกต่าง เรื่องราคาค่าโดยสารที่ชัดเจน และไม่มีความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ ทำไม????????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ ทั้งที่ความเป็นจริง ประชาชน ได้ขึ้นตามจุดต่างๆ แต่อัตราค่าโดยสารไม่มีความแตกต่าง และไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านผู้ประกอบการคิดอัตรรา ได้กำไร เพียงฝ่ายเดียว ______________________________________________________________________ จากเหตุการณ์ทีเกิดขึ้น และอัตราการเก็บค่าโดยสาร รถปรับอากาศ สาย R26E ท่านผู้ประกอบการนี้ คิดอัตราอย่างไร ต้นทาง มิใช่ ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำไม????????? ต้นทาง แต่ละจุด ระยะทางไม่มีความแตกต่าง เรื่องราคาค่าโดยสารที่ชัดเจน และไม่มีความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ ทำไม????????? อัตราค่าโดยสาร จึง แพงขนาดนี้ ทั้งที่ความเป็นจริง ประชาชน ได้ขึ้นตามจุดต่างๆ แต่อัตราค่าโดยสารไม่มีความแตกต่าง และไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านผู้ประกอบการคิดอัตรรา ได้กำไร เพียงฝ่ายเดียว __________________________________________________________________________ ในเมื่อ ต้นทาง(อนุสาวรียร์ชัยสมรภูมิ- ปลายทาง โรงพยาบาลจักรีนฤเบศฯ มีอัตราค่าโดยสาร แค่ 25 บาท แต่ เมื่อเปรียบเทียบค่าโดยสาร จากต้นทาง ที่แตกต่างกัน ท่านผู้ประกอบการใช้วิธิการ คิด อย่างไร _______________________________________________________________________ ผู้ใช้บริการรถเมย์สาย R26E เกิดความสงสัย และรู้ถึงความไม่เป็นธรรม ว่าทำไม ใช้บริการขึ้นต้นทางในระยะทางที่แตกต่างกัน แต่ ราคา ค่าโดยสาร ไม่มีความยุติธรรม และเป็นการหวังผลกำไร เอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการมากไปไหม????????? จ่ายเพิ่มอีกนิด ก็เท่ากับว่า ประชาชนผู้ใช้บริการ นั่งรถเมย์สาย R26E ได้ตลอดเส้นทาง __________________________________________________________________________ เมื่อสอบถามพนักงานในรถเมย์ ที่ให้บริการ กลับได้รับคำตอบที่ดุดัน และน่ารัก น่านับถือมาก ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง บางคัน โชเฟอร์(พนักงานขับรถฯ) คนพูดดี ก็ขอชมเชย แต่ ส่วนมากขับรถไม่สนใจประชาชนผู้ใช้บริการ และมีการแสดงอารมณ์ไม่พอใจประชาชนผู้ใช้บริการอีก แย่มากๆ ___________________________________________________________________________ กราบเรียน ผอ.และ ท่านนักวิชาการ กรมการขนส่ง กรุณาพิจารณาและทบทวนอัตราค่าโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ สาย R26E_อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-รพ.จักรีนฤเบศฯ ตามที่ประชาชน ขึ้นตามจุดต่างๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม และมีความยุติธรรม ด้วย มิใช่ ให้ผู้ประกอบการ คิดแต่เอาผลกำไร แต่ฝ่ายเดียว แต่เยียบย่ำอยู่บนความลำบากของประชาชนผู้ใช้บริการ ผู้ซึ่งใช้แรงงานในส่วนภาคอุตสาหกรรม ทำให้เพิ่ใภาระค่าครองชีพ อีกทางหนึ่ง เรียนเพื่อรับทราบและเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเป็นธรรมและยุติธรรม ขอแสดงความนับถือ ประชาชนและผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรม เคหะฯบางพลี