จะไปตลาดปัฐวิกรณ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากฟิวเจอร์ จะไปตลาดปัฐวิกร สามารถนั่งรถอะไรไปได้บ้างคะ แล้วขากลับไปขึ้นรถตรงไหน