นิสัยหรือสันดาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 503 เลขข้างรถ 1-44166 สีส้ม ขับเบียดยูเทร์นพร้อมหันมาด่า(เห็นสีหน้าชัดเจน) อยากไปก่อนบีบแตรบอกหน่อยจะได้รู้จะไม่ว่าเลย หรือคิดว่ารถกูใหญ่ปาดหรือเบียดได้หมด? สุดท้ายติดใจตรงที่หันมาด่าและมองหน้านี้หล่ะ "เบียดแล้วมองหน้านิสัยหรือสันดาน"