รถเมล์ 91 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 91 เลข 13-1328 (6-56100) ไม่ยอมจอดป้าย เวลาประมาณ 08.40 กรุณาปรับปรุงด้วย ถ้ารถเมล์ไม่ได้มีไว้เพื่อแข่งกัน ร้องเรียนหลายรอบแล้วก็ยังร้องเรียนต่อไป ไม่มีการพัฒนาขึ้นเลย