ไปตลาดปัฐวิกรณ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสุขสวัสดิ์ 26 ไปตลาดปัฐวิกรณ์นั่งส่ยอะไรคะ ขากลับสามารถนั่งสายเดิมกลับได้เลยใช่ไหมคะ