วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเอกมัยถ้านั่ง BTS ไป จะไปลงที่ไหนที่จะไปที่วัดพรหมสุวรรณสามัคคี ได้คะ