ร้องเรียนรถเมล์สาย50

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์ผู้หญิงผมสีท้องพูดกับผู้โดยสารไม่ดีเลยค่ะ ทราบดีว่าคนเยอะแต่ควรพูดกับผู้โดยสารใหดีหน่อยนะคะ