ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 18 วิ่งผ่านหน้าศูนย์ราชการนนทบุรี เวลา 19.10 น. วันที่ 4 เมษายน 2562 ไม่ทำการเข้าป้าย ทั้งๆ ที่ชะลอ โดยมีผู้โดยสารรอขึ้นรถประมาณ 3 คน