รถ A1 A2

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ค่าโดยสารก็แพงกว่าราคาปกติอยู่แล้ว เข้าใจว่ารถเฉพาะเข้าสนามบิน แต่ช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะข่วงเลิกงาน ผู้ใช้บริการเยอะมาก พนักงาน ควรดูว่า รถจุคนได้มากน้อยเท่าไหร่ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ไม่ใช่ตะโกนให้แบ่งๆกันไป เขยิบชิดหน่อย ไม่มีรถมา แต่ต้องเข้าใจนะว่าเก็บเงินเท่ากันทุกคน ทำไมคุณไม่ลดค่าโดยสารสำหรับคนยืนติดประตู มีความเสี่ยงล่ะ คิดแต่จะให้ได้คนเต็ม ทำอย่างหวังประโยชน์มากกว่าความปลอดภัย จนคนอยู่ข้างในไม่มีที่จับราว ยืนเบียด ตูดชน หน้าอกชน คนยืนบนบันไดทางหนีไฟจะตกลงมา เวลารถกระชาก การบริการที่ดี เรื่องระบบขนส่ง อย่างเมืองนอก เค้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารก่อน ผู้บริหารควรพัฒนาทั้งระบบ เคยเห็นแปะมี iso ตามมาตรฐานสากล ก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น พร้อมการบริการที่ดีของบุคลากร อีกเรื่อง กับคนไทยนี่ใช้คำพูดให้เดินหลบ แต่นักท่องเที่ยวบางชาติ มีสัมภาระ ยืนขวาง คุณกลับเฉย เพราะอาจเรื่องการสื่อสารภาษา ก็เข้าใจนะ แต่ขึ้นชื่อว่ารถไปส่งสนามบิน มันก็ควรฝึกให้มากกว่านี้ เพราะนอกจากราคาที่ปรับเพิ่ม บางสายเข้าสนามบิน 50บาท บริการต้องดีด้วย นอกจากต้นทุนกำไร ควรใส่ใจชีวิตคนด้วย เวลาเกิดเรื่อง เกิดปัญหา ก็ไม่มีใครอยากออกมารับผิดชอบกัน