510 ลงแค่ฟิวเจอร์ทุกคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายบอกว่าลงธรรมศาสแต่ลงแค่ฟิวเจอร์ทุก แล้วรถโคตรนานมาช่วงก็ดีอยู่แต่หลังๆโคตรห่วย